Taalklas

De taalklas is de groep van juf Neda en Juf Daniëlle. Juf Neda is aanwezig van maandag t/m vrijdag en juf Daniëlle is aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag.

De Taalklas is bedoeld voor de leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 die nog nauwelijks of geen Nederlands spreken. In de Taalklas leren de leerlingen vooral heel veel woorden.

In de kleuterklassen wordt dit ondersteund door de materialen van “LOGO 3000”. Leerlingen leren de frequente basiswoorden (BAK) en oefenen hiermee in mondelinge activiteiten. Ze leren de woorden uitspreken die ze in hun dagelijkse activiteiten kunnen gebruiken. Met knutselactiviteiten worden de aangeboden woorden nogmaals herhaald en worden er tijdens het knutselen gesprekken tussen de kinderen gestimuleerd. Bovendien levert het prachtige werkjes op!

Met de kleuters die aan de taalklas deelnemen, werken we aan verschillende thema’s. Zoals thema dieren, kunst, seizoenen, kleding….enz. Spelenderwijs herhalen we de aangeboden woorden en breiden we de woordenschat van de kinderen uit. Verder bekijken de kleuters filmpjes en zingen vrolijke liedjes. 

De boekenclub is voor leerlingen uit de bovenbouw. In de boekenclub lezen je leerlingen allemaal hetzelfde boek. Daarna gaan ze erover met elkaar in gesprek. Wij bespreken elke week de moeilijke woorden en samen hebben we leuke gesprekken over het verhaal. Natuurlijk hopen we dat de kinderen leesplezier ervaren en dat de kinderen thuis veel gaan lezen. 

De leerlingen van de bovenbouw krijgen ook Thema lessen. Doel hiervan is dat de leerlingen met elkaar in gesprek gaan om mondelinge taalvaardigheid te vormen. Tijdens deze lessen wordt er over verschillende thema’s gelezen en naar filmpjes ’s gekeken. Daarna gaan de leerlingen met elkaar in gesprek en geven ze hun mening over wat ze van het onderwerp vinden.