Elk kind is gebaat bij een goede samenwerking tussen school en thuis.

Contacten met ouders
Uw actieve betrokkenheid bij de school is een belangrijke stimulans voor uw kind. Samenwerken vinden wij belangrijk. In dit kader werken wij ook met een samenwerkingsovereenkomst, waarin staat wat ouders van de school kunnen verwachten en wat de school van ouders kan verwachten.

Ouderhulp
Wij willen ouders graag betrekken bij de activiteiten van de school en de groep. We willen graag een beroep doen op uw expertise en hulp. U kunt op verschillende manieren een bijdrage leveren, zoals:

Sinterklaas
School versieren, schoen zetten, cadeautjes en snoepgoed kopen. Op de dag zelf Sinterklaas die de klassen langsgaat met pieten etc.

Kerstviering
School versieren, fruit, limonade verzorgen. Het begeleiden van de kerstman etc.

Paasfeest
Een traktatie voor in de eerste pauze en het begeleiden van de paashaas die langskomt.

Koningsspelen
Ondersteuning bij activiteiten op de dag zelf.

Zomerfeest
Verzorgen van eten, drinken en ondersteunen bij activiteiten op de dag zelf.

Afscheid groep 8
Ondersteunen van de leerkrachten van groep 8.

Schoolplein
Het netjes houden en met enige regelmaat opruimen/ vegen van het schoolplein.

Groepsuitjes 
In een schooljaar zijn er altijd verschillende groepsuitjes waar uw hulp hard bij nodig is.

Klassenouders
Om de hulp voor de verschillende activiteiten goed te kunnen coördineren werken wij met klassenouders. De klassenouders dienen als schakel tussen de leerkracht en de overige ouders van de groep.