Wat is er te doen in groep 3?

We gaan weer beginnen! 

Even voorstellen 

Groep 3 is de groep van juf Anneke, juf Senna en juf Lisa. Juf Anneke is er op donderdag; juf Lisa is er op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Op maandag en vrijdag zal juf Senna ook in de klas zijn ter ondersteuning van de leerlingen en leerkracht.


 
Voor vragen kunt u mailen naar de leerkrachten:  

 

Hier werken we aan 

De doelen waar we dagelijks aan werken, kunt u terugvinden in de blokplanningen die we met u zullen delen. Voor iedere schoolvakantie sturen wij u deze toe. 
Hieronder vindt u per vak enkele onderdelen die komend schooljaar aan bod komen. 

  • Rekenen: Voor rekenen werken we met de methode Wereld in Getallen. Dit schooljaar werken we o.a. aan de volgende doelen: tellen tot en met 100, sommen oplossen tot met 20, getallen splitsen tot en met 20 en klokkijken (hele en halve uren). 
  • Lezen: Voor technisch lezen, spelling en begrijpend lezen gebruiken wij de methode Veilig Leren Lezen. Aan het begin van het schooljaar leren de leerlingen vooral de losse letters en leren zij korte woordjes juist schrijven. In de tweede helft van het jaar zal er ook aandacht besteed worden aan het begrijpend lezen. 
  • Zaakvakken: Voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek werken met de methode Argus Clou. Dit schooljaar werken o.a. aan de volgende thema's: Vroeger & nu, drijven & zinken en de eigen omgeving. 
  • De 7 gewoonten en kanjertraining: We werken met de kanjertraining en de 7 gewoonten van Covey. Aan de hand van deze lessen leren de leerlingen sociaal-emotionele vaardigheden, die goed toepasbaar zijn op school en thuis! 
  • Weektaak: De leerlingen van groep 3 werken ook dit schooljaar met een weektaak. Tijdens de weektaak herhalen en automatiseren de leerlingen o.a. reken-, taal- en schrijfactiviteiten van voorgaande lessen. Door middel van een weektaak wordt de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen gestimuleerd.  
  • IEP LVS (hoofd-hart-handen): Twee keer per jaar maken de leerlingen de hoofdtoetsen van IEP. Zo wordt de ontwikkeling van de leerlingen in kaart gebracht op het gebied van rekenen, taalverzorging en technisch lezen. Eén keer per jaar vullen de leerlingen de hart en handen vragenlijst in van IEP. Deze vragenlijst meet de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 
  • Portfolio: In het portfolio kunt u de ontwikkeling van uw kind volgen. Tevens ziet u aan welke doelen uw kind gaat werken en waar uw kind trots op is. 

 

 

En verder aandacht voor: 

 

 • Schoolbibliotheek

 • Elke week kunnen de leerlingen een boek lenen om op school te lezen. 

 • Muziek

 • Op maandag hebben de leerlingen muziekles van juf Anneke. 

 • Cultuur en techniek

 • Trias verzorgt een cultureel programma wat uit 6 lessen bestaat, deze lessen worden op school gegeven. Ieder jaar besteden we aandacht aan techniek. Gedurende 3 weken krijgen we techniekmateriaal te leen waar de leerlingen mee uitgedaagd worden. 

 • ICT les

 • Op woensdag hebben de leerlingen computerles van Schoolblocks. 

 • Taalklas voor de NT2 leerlingen

 • Voor de leerlingen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal is er drie keer in de week extra taalles van juf Neda. 

 

Praktische informatie  Schooltijden

Onze schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.00 uur. De deuren gaan open vanaf 8.20 uur en de les begint om 8.30 uur. Graag zien we alle kinderen dus uiterlijk om 8.30 in de klas, zodat we op tijd kunnen starten. 

Pauzes 

Alle kinderen lunchen elke dag op school onder toezicht van de leerkracht, de kinderen nemen zelf hun lunch mee. Voor het fruitmoment wordt er verwacht dat alle leerlingen water en fruit/groente meenemen. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de leerlingen schoolfruit. 

Gym Op dinsdag en vrijdag hebben de leerlingen gymles van juf Femke. Op deze dagen moeten de leerlingen gymkleding en gymschoenen voor binnen mee. 
Schoolreis Op vrijdag 1 september gaan we op schoolreis. U ontvangt hierover meer informatie via de groepsleerkrachten. Wij zijn voor deze dag op zoek naar hulpouders/-verzorgers. U kunt zich opgeven via de groepsleerkrachten. 

Thuis oefenen 
De leerlingen krijgen een inlogcode voor Basispoort om thuis te oefenen op de computer. Ze kunnen oefenen met Logo 3000, Muiswerk, Taalzee en Rekentuin. 

Tot slot raden wij alle ouders aan om regelmatig te oefenen met de letters en het lezen van woorden, zinnen en uiteindelijk ook boeken. 

We gaan er een gezellig en leerzaam schooljaar van maken! 

Juf Anneke, juf Senna en juf Lisa