De ouderbijdrage

Zoals u van ons gewend bent, vragen wij u jaarlijks om een ouderbijdrage van €35,- per kind. Met dit geld kunnen wij uitstapjes, feesten en andere activiteiten organiseren.

De afgelopen jaren hebben wij de ouderbijdrage steeds per kalenderjaar geïncasseerd. Dit leidde helaas nog wel eens tot verwarring, bijvoorbeeld wanneer een leerling aan de start van het schooljaar – dus halverwege het kalenderjaar – instroomt op school, of aan het eind van het schooljaar de school verlaat.

Om dit voor u als ouder overzichtelijker te maken, hebben wij besloten de ouderbijdrage voortaan per schooljaar te incasseren. Omdat u in 2017 al voor het gehele kalenderjaar heeft betaald (en dus ook voor de eerste helft van dit schooljaar 2017-2018), zal dit schooljaar een overgangsregeling plaatsvinden.

Ter verduidelijking onderstaand schema:

kalenderjaar overgangsfase
schooljaar
2017 2018 2018-2019
jan-juli aug-dec jan-juli aug-juli
€ 35,- € 10,- € 35,-

Kort toegelicht: De ouderbijdrage voor het kalenderjaar 2017 heeft u reeds betaald. Hiermee zijn de activiteiten voor het huidige schooljaar tot en met december 2017 gedekt (dus de eerste helft van dit schooljaar 2017-2018).

Begin 2018 zullen wij u vragen uw bijdrage voor de tweede helft van het schooljaar 2017-2018 te betalen. Dit betreft een bedrag van € 10,-. Hiermee zijn de activiteiten tot en met juli 2018 gedekt.

Bij aanvang van het schooljaar 2018-2019 zal de nieuwe regeling van kracht gaan, waarbij wij u vragen de bijdrage voor dat schooljaar te betalen.

Communicatie inzake de ouderbijdrage kunt u van ons verwachten om en nabij de volgende data:

sept. 2017 informeren overgangsfase

nov/dec. 2017 aankondiging betalingsverzoek ouderbijdrage jan-jul. 2018

jan. 2018 betalingsverzoek ouderbijdrage jan-jul. 2018 (€ 10,-)

22 februari 2018 deadline betalen  ouderbijdrage jan-jul. 2018

jul. 2018 aankondiging betalingsverzoek ouderbijdrage schooljaar 2018-2019

aug. 2018 betalingsverzoek ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 (€ 35,-)

sep. 2018 deadline betalen ouderbijdrage schooljaar 2018-2019

jul. 2019 aankondiging betalingsverzoek ouderbijdrage schooljaar 2019- 2020